ANNONS
ANNONS
Slow progress in blockchain says McKinsey

McKinsey ifrågasätter blockkedjors framsteg

Med få undantag tycks blockkedjetillämpningar ha fastnat i pionjärfasen och har svårt att nå full skala, enligt strategikonsulten. Ledare inom finanstjänster hör till dem som nu drar öronen åt sig.

”Det återstår för blockkedjetekniken att bli den förändringskraft som vissa väntat sig. En nyckel till värdena ligger i att tekniken används bara när den verkligen är den enklaste tillgängliga lösningen, skriver McKinsey i en öppet publicerad artikel.

Glest mellan resultaten

”Ett särskilt orosmoment, med tanke på pengarna och tiden som har lagts ner, är att så lite av substans har uppnåtts. Av de många tänkbara tillämpningarna är många fortfarande bara på idéstadiet medan andra är under utveckling men fortfarande resultatlösa”, skriver konsultföretagets experter. Men de konstaterar också att utvecklingen hämmas av ”innovatörens dilemma” – att stora företag drar sig för att anamma ny teknik som undergräver en stor del av deras traditionellt lönsamma verksamhet.

”Slutsatsen är att trots miljardtals investerade dollar, och nästan lika många rubriker, är det fortfarande magert med verkliga belägg för att blockchainlösningarna är praktiskt lämpliga att skala upp”, skriver McKinsey. Bara finansbranschen uppges lägga 1,7 miljarder dollar på experimenterande.

ANNONS
ANNONS

Minskar antalet pilotstudier

McKinsey avfärdar inte idén att blockkedjetekniken kvar står som löftesrik gentemot många områden. Det gäller särskilt inom redovisning och transaktioner. Men artikelförfattarna säger sig se bland annat hur företag drar ned på antalet pilotstudier. Ofta har det varit svårt att påvisa att de praktiska vinsterna skulle vara större än med exempelvis molnbaserade IT-system i allmänhet.

Artikeln rekommenderar ansvariga att närma sig blockkedjebaserad teknik på samma grund som andra lösningar: börja med att identifiera vilket praktiskt verksamhetsproblem som faktiskt måste lösas, och välj den lösning som är enklast.

Möter kritik

McKinsey-artikeln har hunnit väcka mycket uppmärksamhet bland medier som följer blockchainutvecklingen, och har följts upp av exempelvis Forbes. En utförlig skeptisk kommentar har skrivits av blockchainentreprenören Arno Laeven.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS