ANNONS
ANNONS
Currency exchange HSBC

Blockkedjan klarade bankjättens valutaväxling

HSBC har redan hanterat 3 miljoner interna växlingar, värda 250 miljarder dollar.

Världens sjunde största bank, HSBC, har haft sitt blockkedjebaserade system för att hantera valutaväxlingar i bruk sedan cirka ett år. Det skriver branschtidskriften Global Custodian i sin nätupplaga.

Plattformen, som kallas HSBC FX Everywhere, har använts för säkerställa och effektivisera avräkningen vid en del av bankens transaktioner inom dess egen balansräkning. Att det är blockkedjeteknik som används kan lätt leda tankarna till så kallade kryptovalutor, som Bitcoin, men i det här fallet handlar det om valutor och växling av traditionellt snitt.

Kräver tillåtelse

Systemet bygger på en ”shared permissioned ledger”, ett register som är delat men som fordrar att den som ska komma åt informationen har tillåtelse. Syftet är att automatisera ett antal manuella rutiner, och att göra banken mindre beroende av externa nätverk.

ANNONS
ANNONS

Hittills har 3 miljoner transaktioner genomförts med stöd av den nya tekniken. I dessa har valuta värd motsvarande 250 miljarder dollar bytt konton. Det är en liten del av HSBCs affär på området, men illustrerar att blockkedjeteknik håller på att bli accepterad inom bankers och finansinstitutioners dagliga verksamhet, reflekterar Global Custodian.

Vill storkunder följa efter?

Stärkta av sitt lyckade interna projekt, har HSBC nu börjat undersöka ifall stora företag i bankens kundkrets skulle vara intresserade av att använda lösningen för sina egna koncerninterna överföringar. Internationella företag har i allmänhet så kallade treasuryavdelningar, som samordnar hanteringen inte minst av kontanter mellan dotterbolagen i olika länder. Där finns i princip samma sorts behov av växlingar och avräkningar, och därmed verktyg, är tanken.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS