ANNONS
ANNONS
BMF Bildarchiv

Tyskland öppnar för elektronisk aktie

Tyska finansdepartementet ställer sig positivt till möjligheten att ställa ut elektroniska värdepapper, såsom blockkedjebaserade.

Obligationer blir först ut, och så småningom väntar aktier, vilka kräver mer reglering.

Den bilden ges i en ny skrift där det tyska finansdepartementet ger en positiv bild av förutsättningarna för helt elektroniskt baserade värdepapper. Det ska dock inte bli tvingande för dem som trivs med dagens pappersbaserade ordning.

Öppet för remissvar

Nyheten har fångats upp av Coindesk. Förslaget att öppna lagstiftningen är på remiss till den 12 april, för att därefter kunna rullas framåt till den tyska riksdagen.

ANNONS
ANNONS

”Tysk rätt ska generellt öppnas för elektroniska värdepapper, det vill säga den nuvarande obligatoriska utformningen av värdepapper som dokument bör inte längre gälla utan begränsning”, skriver departementet.

Registreras centralt

De elektroniska värdepapperen ska kunna vara blockkedjebaserade, men behöver inte vara det. En statlig myndighet ska svara för ett centralt register över instrumenten, och om de listas för handel på marknadsplatser ska transaktionerna slutföras av landets centrala värdepappersdepå (CSD).

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS