ANNONS
ANNONS
smarta-kontrakt-chef-mellanchef-blockchain

Snart kan blockkedjan bli din nya chef

Glöm robotar och automatisering, skriver The Observer. Blockchain och smarta kontrakt kan innebära slutet för mellanchefen.

I decennier har mellanchefen varit nyckeln för att säkerställa så väl produktion som kvalitet i många företag, konstaterar amerikanska The Observer i en artikel. De tar ledningens strategiska vision och ser till att den exekveras på en daglig basis.

Blockkedjan din nya chef

Men nu kan bossens jobb vara i fara, skriver sajten. Medan robotisering och automation länge setts som det potentiella slutet för många arbetare seglar ett nytt fenomen nu upp som ett hot mot just chefer på mellannivå: blockchain, och närmare bestämt smarta kontrakt.

De flesta företag har i dag tydliga och kvantifierbara nyckeltal som för exempelvis försäljning eller antal leveranser och i takt med teknikutvecklingen kan den mänskliga inblandningen i detta bli överflödig.

ANNONS
ANNONS

Så fungerar smarta kontrakt

I korthet kan ett smart kontrakt – i sin design kodat för att verifiera och verkställa en uppgift utefter en uppsättning villkor – fungera som en slags betrodd förmedlare mellan två parter. Det innebär att jobbet att övervaka och säkerställa leverans inte längre behöver utföras av en mänsklig chef.

Eller som The Observer uttrycker det: ett smart kontrakt jobbar dygnet runt, 365 dagar om året och behöver varken semester eller lön.

”Ett smart kontrakt erbjuder en effektivitet som är närmast omöjlig att matcha för en människa, framför allt när det gäller verifiering av kvalitet.”

Behöver du eller din chef vara oroliga då? Ja, kanske, resonerar The Observer. Tekniken finns i dag och skulle kunna börja användas redan i morgon. Frågan är snarare om företag kommer att börja använda smarta kontrakt eller inte.

Människor gör jobbet – får betalt automatiskt

Ett exempel är bolaget HUMAN Protocol som faktiskt redan testar uppgifts-verifiering baserad på smarta kontrakt. I en första pilot – i detta fall ett alternativ till den välkända säkerhetsverktyget reCAPTCHA (du vet, den där lilla rutan som dyker med jämna mellanrum på nätet och frågar om du är en robot?)  – har man låtit smarta kontrakt fråga människor om data för att i gengäld kompenseras ekonomiskt. 

Under namnet hCAPTHA kan exempelvis 200 människor få frågan ifall en bild innehåller en katt eller inte. När tillräckligt många svar inkommit för att statistiskt kunna säkerställa motivet i bilden, verifieras slutligen uppgiften som utförd och utbetalning sker automatiskt.

Enligt artikel beräknas robotiseringen stjäla 800 miljoner jobb globalt under de kommande 13 åren. Hur stort hot blockkedjan och smarta kontrakt faktiskt är återstår att se.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS