ANNONS
ANNONS
Foto Deutsche Bank

Tyska jättebanken har låtit DLT bli vardag

Deutsche Bank skriver i ett pressmeddelande att pilotförsöken med DLT (digital ledger technology) har avslutats framgångsrikt och att tekniken nu är i vardagsdrift med sikte på allt mer automatisering av tjänster kring värdepappersförvaring.

Vilken aktieägarinformation som får delas med vem, och hur det ska säkerställas att allt blir rätt när den kopieras – det kan vara en huvudvärk för de ansvariga exempelvis i samband med bolagsstämmor där aktieägare vill göra sina röster hörda. I verksamheten kring värdepappersförvaring hos tyska storbanken Deutsche Bank har det nu blivit den första nöten att knäcka genom användning av DLT, digital ledger technology, i full drift. Utvecklingen följer på pilotstudier, där tekniken har visat sig prestera vad den ska.

Beskedet är ännu en signal om hur blockkedjeteknik och liknande annan DLT-teknik snabbt rör sig från försöksstadiet, in i ordinarie tillämpningar hos allt fler och större etablerade företag.

En miljardsektor i skuggan

Hur aktier egentligen förvaras, och hur all ägarinformation kring dem hanteras, är det kanske inte så många av oss som går och funderar över till vardags. Men i skuggan av all världens värdepappershandel och fondverksamhet är även den praktiska hanteringen en mångmiljardindustri som sysselsätter mängder av anställda.

ANNONS
ANNONS

När vi som privatpersoner har köpt aktier, och tänker att vi äger dem, ligger de i själva verket i ett register hos ett förvaringsinstitut, på engelska ”custody”, som ibland ansvarar för tusentals miljarder kronor. Att verksamheten där funkar som den ska – till exempel vid överlåtelser, utdelningar, skatteredovisning eller registrering av aktieägares rösträtter – är på så vis en angelägenhet för hela värdepappersmarknaden och ekonomin.

Kan rädda handlare från böter

Som kommande steg ser Deutsche Bank framför sig att användningen först sprids från dagens användning inom Europa till bankens förvaringsverksamhet i andra delar av världen. En senare tillämpning skulle kunna vara att förbättra tillgången till data för aktiemäklare så att de får ner antalet misslyckade avstämningar när överenskomna aktieöverlåtelser ska slutföras administrativt genom alla led – en process kallad avveckling (settlement) som fortfarande tar flera dagar. Nya EU-regler i ett regelverk kallat CSDR kommer strängt att bestraffa bristande dataöverensstämmelse i det sammanhanget, och finansföretagens sug efter systemstöd är stort.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS