ANNONS
ANNONS
goran-almgren-foto-alexander-kristofersson

Svensk lösning gör lånet papperslöst

Låneföretaget DBT lanserar företagslån som för första gången kan hanteras papperslöst, tack vare blockkedjeteknik från likaledes svenska Enigio. Vi mötte teknikföretagets vd Göran Almgren.

Lågt räknat skulle finansbranschen kunna spara 2 miljarder kronor per år, bara i Sverige, om företagslån och bolån inte behövde upprättas på papper som hittills. Det bedömer Enigio, som säger sig vara först med att tillhandahålla den DLT-baserade lösning som gör det möjligt.

Nu har den för första gången lanserats i en lånetjänst, för företagslån från låneföretaget DBT. Och Enigio utvecklar tjänster även med Avanza Banks bolåneuppstickare Stabelo.

– Teknik och regelverk har hindrat digitalisering av vissa delar av låneprocessen. Till exempel måste löpande skuldebrev i egenskap av innehavardokument upprättas som originalhandlingar, säger DBT:s vd Alexis Kopylov.

ANNONS
ANNONS

Och det är först med stöd av blockkedjetekniken, här i Enigios patentsökta tekniklösning kallad Traceoriginal, som lagkraven på sådana originalhandlingar tycks kunna uppfyllas i en digitaliserad process.

– Kunden kan signera originalhandlingar på distans med Bank-ID utan att göra avkall på regelefterlevnad eller säkerhet, säger Alexis Kopylov.

Området är gigantiskt

Svenska finansinstitut har tusentals miljarder kronor i utställda lån till hushåll och företag (närmare bestämt 4.100 respektive 2.400 miljarder). Det mesta utgörs av bolån och företagslån i den form som kallas löpande skuldebrev, vilket innebär att långivaren kan sälja sin fordran – med originaldokumentet – till någon annan.

Med Enigios lösning läggs inte hela dokumentet på en öppet tillgänglig blockkedja, utan bara kryptografiska bevis för överensstämmelsen med originalet – ett antal ”fingeravtryck” av dokumentet.

– Man kan säga att vi använder blockkedjan som en notariattjänst – till skillnad från en distributionstjänst. Om man skulle lägga in några som helst affärsdata skulle man direkt få problem med GDPR eller med banksekretessen, säger Enigios vd Göran Almgren när Blockchain 360 möter honom på företagets kontor vid Fridhemsplan i Stockholm.

Innehållet är ditt

Hur originaldokumentets affärsinnehåll ser ut är helt upp till parterna som upprättar det. Dokumentformatet stödjer läsbarhet både för människor och datorer. Vid tillägg och överlåtelser bäddas det oförändrade originalet in i ytterligare ett lager data, som rymmer den tillagda informationen.

– Vår lösning fordrar inte att hela branschen kommer överens om standarder. Du kan jämföra det med en situation där alla sitter med var sin skrivmaskin, och vi kommer och säljer skrivare. Vår lösning är effektivare, men den förutsätter inte att användarna vänder upp och ner på sina processer, säger Göran Almgren.

Minskar mecket

För finansföretagen och deras kunder innebär övergången från fysisk signering på papper till digital signering att processen kring varje lån förkortas och förenklas.

Inför framtiden ser Enigio framför sig att lösningen skulle lämpa sig även för andra typer av dokument som i dag brukar vara pappersbundna: transportdokument (”bills of lading” och ”airway bills”), hyreskontrakt, fullmakter, läkarjournaler, testamenten, affärsavtal och aktier.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS