ANNONS
ANNONS
Train as with DLT-boosted freight documents

Scanlogs tåg ligger först på Sveriges DLT-spår

Snart kommer det svenska logistikföretaget Scanlog att skicka sina – och antagligen Sveriges – första järnvägsförsändelser där fraktsedlar på papper ersatts med ettor och nollor på en blockkedja. Teknikföretaget Enigio är med på tåget.

Fem dagar i veckan låter Scanlog köra ett tåg från belgiska Gent till närkingska Hallsberg, via Malmö, med varor åt ett icke namngivet ”stort livsmedelsföretag”. Tjänsten kallas Scandinavian Rail Shuttle. Med hjälp av ett partnerföretag i Belgien har Scanlog vid det laget sett till att varor från leverantörer runtom i Belgien, Nederländerna och Luxemburg hämtats till Gent med lastbil. Och väl i Sverige ser företaget på motsvarande sätt till att varorna körs ut dit livsmedelsföretaget vill ha dem.

”I grunden samma fraktsedel”

– Vi behåller i grunden samma fraktsedel men när vi gör den digital säkerställer vi att den är mer korrekt och att den alltid följer med, sa Scanlogs digitaliseringschef Benjamin Fossum till tidningen Transportnytt när planerna först presenterades offentligt våren 2018.

Nu erfar Blockchain 360 att driften snart ska komma igång – knappt ett år efter att idén kläcktes hos företaget i mars förra året.

ANNONS
ANNONS

En central leverantör av tekniklösningen till Scanlog är svenska Enigio, med historik inom blockkedjebaserade lösningar för bland annat banker och arkiv.

Skannas längs vägen

Tack vare sin kontroll genom hela kedjan bedömde Scanlog att det fanns goda förutsättningar att lyckas med ett införande av en blockkedjebaserad tjänst, och nu kommer den inom kort att tas i skarpt bruk som ersättare för den pappersburna fraktsedeln – CMR:en, på branschspråket. Chaufförer och andra som hanterar lastpallarna längs resan kommer att skanna dem och hantera deras information i uppkopplade telefoner istället för på papper.

Scanlog arbetar strukturerat på ett antal sätt för att leva upp till sin slogan ”ansvarsfulla transporter”. På så vis vill företaget kunna bidra på ett sätt som är unikt, och attrahera ansvarskännande transportkunder på den hårt konkurrenspräglade speditionsmarknaden. Att ligga långt fram på rälsen i användningen av blockkedjeteknik är på sikt tänkt att bidra till möjligheterna att följa upp ansvar längs transportkedjor även mer generellt.

Spridd teknik passar spretig bransch

Näst efter finansbranschen är den globala transportsektorn en av dem där många väntar sig att DLT (”digital ledger technology”) får störst betydelse med tiden. Många är inblandade kring varje transport av en vara – varuleverantören och köparen, speditören som organiserar transporten, en rad transportörer längs vägen, ofta tullmyndigheter, och ibland även banker och försäkringsbolag. Blockkedjans fördelar – att den kan nås av många parter och inte kan manipuleras – gör att tekniken borde kunna stå sig väl gentemot dagens lösningar, som ofta är helt pappersburna.

Det mest uppmärksammade blockkedjeprojektet inom globala transporter torde vara Tradelens, som IBM och danska rederijätten Maersk har initierat för att digitalisera det dokument som kallas bill-of-lading. Att göra det är en större utmaning än fraktsedeln genom att en bill-of-lading (på svenska egentligen ”fraktkonossement”) även talar om vem som äger godset.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS

Diskutera artikeln

ANNONS